Πριν πολλά χρόνια ευγενής. Αφού ξεπάστρεψε τη σύζυγό του και τον εραστή της αφοσιώθηκε στην σύνθεση ευαίσθητης μουσικής. Εκείνα τα αντιδραστικά χρόνια δεν φυλάκιζαν τους ευγενείς, απλά να τους υποχρέωναν να αλλάξουν τόπο διαμονής.