Έλεγχος της ικανοποίησης των ασθενών στις κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις: Η εμπειρία των S.O.S. ΙΑΤΡΩΝ

Περίληψη μελέτης των S.O.S. ΙΑΤΡΩΝ στο 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάϊος 2000

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έλεγχος της ικανοποίησης των ασθενών στις κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις: Η εμπειρία των S.O.S. ΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Ι. Μαρίνου, Κ. Κοσμοπούλου, Π. Παπαδανιήλ, Ι. Κατερίνης, Μ. Δέδε, Γ. Τσουρούς, Μ. Θεοχάρη, Χ. Παμφίλης, Γ. Θεοχάρης

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήθηκε η ικανοποίηση σε 17.465 περιστατικά ( Μάϊος 1998 έως Σεπτέμβριο […]