Επίδραση μετεωρολογικών παραγόντων στην επίπτωση λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Μ. Φαλάγγας MD, MSc, DSc, Γ. Θεοχάρης MD, Α. Σπανός, Λ. Βλάρα MD, Ε. Ίσσαρης, Γ. Πάνος MD, PhD, DTM&H (Lon) και Γ. Πέππας MD 
1. Άλφα Ινστιτούτο Βιοιατρικών Επιστημών (ΑΙΒΕ), Αθήνα, Ελλάδα
2. Τμήμα Παθολογίας Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα, Ελλάδα
3. Τμήμα Παθολογίας, Πανεπιστημιακό Τμήμα, Βοστώνη, Μασσαχουσέτη, ΗΠΑ
4. SOS Ιατροί, Αθήνα, Ελλάδα
5. Εθνικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα 

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέφτει ιδιαίτερα κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου και ανεβαίνει η σχετική υγρασία και η αίσθηση ψύχους λόγω ανέμου, τότε 4 μέρες αργότερα αυξάνει ο αριθμός των λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Περίληψη 


Στόχος Μελέτης

Η πιθανή επίδραση διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων στην επίπτωση των λοιμώξεων του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού (RTI) έχει κινήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για δεκαετίες.

Μέθοδος

Διενεργήσαμε μια αναδρομική μελέτη σχετικά με την συσχέτιση μεταξύ μετεωρολογικών παραγόντων και κλινικών δεδομένων για λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού στην περιοχή της Αττικής, Ελλάδα.

Αποτελέσματα

Υπήρχε μια στατιστικά σημαντική (P<0.001) αρνητική συσχέτιση μεταξύ της εβδομαδιαίας μέσης θερμοκρασίας με το ποσοστό των εβδομαδιαίων κατ’ οίκον επισκέψεων που είχαν σαν αποτέλεσμα την διάγνωση λοιμώξεων του ανώτερου ή κατώτερου αναπνευστικού 4 μέρες αργότερα (R=-0,56 και -0,71 για λοίμωξη ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού αντίστοιχα) όπως και 7 μέρες αργότερα (R=-0,57 και -0,71 για λοιμώξεις ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού αντίστοιχα) και κατά την ίδια μέρα (R=-0,55 και -0,68 για λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού αντίστοιχα).
Επιπλέον υπήρχε μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της εβδομαδιαίας αίσθησης ψύχους με τον άνεμο και θερμοκρασίας καθώς και μία θετική συσχέτιση της σχετικής υγρασίας για λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού. Σε αντίθεση, δεν υπήρχε σημαντική συσχέτιση μεταξύ ταχύτητας ανέμου και λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού.

Συμπεράσματα

Τα ανωτέρω ευρήματα δείχνουν ότι οι κατ’ οίκον επισκέψεις για λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού αυξάνονται καθώς η μέση θερμοκρασία στην περιοχή της Αττικής πέφτει.