Μελέτη των SOS ΙΑΤΡΩΝ για την επισημία γρίπης 2011-2012

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 (από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο) ένα κύμα επιδημίας της γρίπης που οφειλόταν στον ιό H1N1 εκδηλώθηκε στην Αθήνα. Κατά το έτος 2012, το κύμα επιδημίας της γρίπης οφειλόταν στον ιό Α (Η3Ν2) και Β και εκδηλώθηκε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο.

Οι SOS Ιατροί είναι ένα δίκτυο εξειδικευμένων γιατρών που παρέχουν ιατρικές επισκέψεις κατ’ οίκον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, Ελλάδα.

Στην παρούσα μελέτη θα αναλύσουμε τα δεδομένα μας όσον αφορά τα δύο κύματα γρίπης κατά τα έτη 2011 και 2012.

Σκοπός

Η σύγκριση των κύριων χαρακτηριστικών των επιδημιών γρίπης H1N1v και H3N2 καθώς και της γρίπης Β. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά των ασθενών που νόσησαν από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού (δραστηριότητα της γρίπης), των ασθενών οι οποίοι είχαν εξεταστεί με ένα γρήγορο τεστ POC για τη γρίπη, των ασθενών που νόσησαν από γρίπη και των ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο μετά από μια κατ’ οίκον επίσκεψη.

Υλικά & Μέθοδοι

Πραγματοποιήσαμε μια προοπτική μελέτη παρατήρησης για τους ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με οξεία αναπνευστική λοίμωξη (ARI) από 01/01/2011 έως 30/04/2011 (S1) και από 01/01/2012 μέχρι 30/04/2012 (S2). Αναλύσαμε τα στοιχεία από τη βάση δεδομένων μας και συγκρίναμε τα χαρακτηριστικά των ασθενών, την έκβαση τους και τα ποσοστά νοσηλείας.

Αποτελέσματα

Οι SOS Ιατροί πραγματοποίησαν συνολικά 14.655 κατ ‘οίκον επισκέψεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 (S1) και 2.464 (16,8%) ασθενείς διαγνώστηκαν με ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού. Από τα ανωτέρω αναφερθέντες ασθενείς, 669 (27.2%) ελέγχθηκαν για την γρίπη με ένα γρήγορο τεστ POC και 207 (30,9%) βρέθηκαν να είναι θετικοί στη γρίπη. Κατά το έτος 2012 14.033 κατ’ οίκον επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν, 2208 (15,7%) ασθενείς διαγνώστηκαν με ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού, 265 (12%) ελέγχθηκαν για την γρίπη με ένα γρήγορο τεστ POC και 170 (64,2%) ήταν θετικοί στη γρίπη Α και Β. Το ποσοστό των θετικών τεστ ήταν υψηλότερο κατά την περίοδο S2 (p <0.001).

Ο αριθμός των νεώτερων ενηλίκων ασθενών ήταν υψηλότερος κατά την περίοδο S1 (p <0.001). Από τους 2464 ασθενείς με λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού μόνο 15 (0,6%) εισήχθησαν στο νοσοκομείο την περίοδο S1, ενώ 22 (1%) από τους 2208 εισήχθησαν την περίοδο S2. Σε 268 από τους 2464(10,9%) ασθενείς με διάγνωση λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού χορηγήθηκε οσελταμιβίρη την περίοδο S1, ενώ σε 188 από τους 2208(8,5%) χορηγήθηκε κατά την περίοδο S2.

Συμπέρασμα

Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι οι νεότεροι ενήλικες ασθενείς νόσησαν περισσότερο από τη γρίπη Η3Ν2, το γρήγορο τεστ POC ήταν πιο ευαίσθητο κατά τη διάρκεια των Α (Η3Ν2) και Β επιδημιών και μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών με λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και με γρίπη χρειάστηκαν νοσηλεία.

Σπυρίδων Μπάρμπας1, Θεόδωρος Σπυρόπουλος1, Διονύσιος Ρόδης1, Πρωτογέρου Ασημίνα1, Γιώργος Θεοχάρης1 SOS Ιατροί, Αθήνα, Ελλάδα