Εξωνοσοκομειακή παρεντερική αντιβιοτική θεραπεία (ΕΠΑΘ) στην Αττική, Ελλάδα

Γιώργος Θεοχάρης,1 MD, Ευρυδίκη Βουλουμάνου,2 MD, Ιωάννης Κοντοπίδης, 2, MD, Σπυρίδων Μπάρμπας,1 MD, Διονύσιος Ρόδης, 1,MD,  Ευσταθιάδης Μίλτος, 1, MD, Ματθαίος Φαλάγγας,2,3,4 MD, MSc, DSc

  1. SOS ΙΑΤΡΟΙ, Αθήνα, Ελλάδα
  2. Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών (AIBΕ), Αθήνα, Ελλάδα
  3. Τμήμα Ιατρικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, Ελλάδα
  4. Τμήμα Ιατρικής, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Tufts, Βοστώνη, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχοι

Το ενδιαφέρον για την εξωνοσοκομειακή, παρεντερική, αντιβιοτική θεραπεία (ΕΠΑΘ) αυξάνεται, καθώς θεωρείται μια σημαντική συμπληρωματική ή εναλλακτική στρατηγική έναντι της εισαγωγής σε νοσοκομείο. Στοχεύσαμε να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας σχετικά με την (ΕΠΑΘ) στην Αττική, Ελλάδα.

Μέθοδοι

Αξιολογήσαμε αναδρομικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τη χορηγηθείσα αγωγή των ασθενών που ζήτησαν ιατρικές υπηρεσίες από ένα δίκτυο ιατρών, οι οποίοι πραγματοποιούν επισκέψεις κατ’ οίκον, και έλαβαν ΕΠΑΘ κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 17 μηνών (Μάιος 2009 έως Σεπτέμβριο 2010) στην Αττική, Ελλάδα.

Αποτελέσματα

Ενενήντα ένας ασθενείς (69.2% γυναίκες, μέσος όρος ηλικίας: 85 έτη,  εύρος: 53-103 έτη) αξιολογήθηκαν. Οι συχνότεροι τύποι συνοσηρότητας ήταν η αρτηριακή υπέρταση (25.2%) και η άνοια (24%), ακολουθούμενοι από το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (15.3%). Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (26.3%), η πνευμονία εξ εισρόφησης (23%), και οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (23%) ήταν οι πιο συχνές διαγνώσεις. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν ενδοφλέβια αντιβίωση. Οι πενικιλίνες (42.2%) και οι κεφαλοσπορίνες (33.3%), ακολουθούμενες  από τις κινολόνες χορηγήθηκαν πιο συχνά. Η μέση διάρκεια θεραπείας ήταν 4.7 ημέρες (σταθερή απόκλιση ±: 3.3 ημέρες). Το μέσο συνολικό κόστος ανά ασθενή ήταν 637€,  το μέσο συνολικό κόστος ανά ημέρα κατ΄οίκον νοσηλείας ήταν 164€. Πενήντα έξι (61.5%) ασθενείς θεραπεύτηκαν,  13 (14.3%) εισήχθησαν σε νοσοκομείο και 25 (27.5%) πέθαναν.

Συμπεράσματα

Σε αυτό το κλινικό περιβάλλον, η εξωνοσοκομειακή, παρεντερική, αντιβιοτική θεραπεία (ΕΠΑΘ) χορηγήθηκε κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς με αξιοσημείωτη συνοσηρότητα. Οι πενικιλίνες και οι κεφαλοσπορίνες ήταν οι πιο συχνά χορηγηθείσες αντιβιώσεις, ακολουθούμενες από τις κινολόνες.